آموزشی

50 مورد از خطاهای سروو دلتا به همراه علل و راهکارها

خطاهای سروو دلتا

سروو موتور (Servo Motor) یکی از مهمترین تجهیزات اتوماسیون صنعتی است که به آن موتور یا محرک فرمان یار یا خود تنظیم می گویند. از این تجهیزات در سیستم های حلقه بسته کنترل موقعیت، سرعت و گشتاور استفاده می کنند. این محصول به علت دقت زیادی که دارد در دستگاه هایی که الکتروموتور با دقت زیاد نیاز داشته باشند مورد استفاده قرار می گیرد. سروو موتورهای دلتا در ایران بیشترین استفاده را دارند و شما باید با خطاهای مختلف آن آشنایی داشته باشید و بتوانید آن ها را رفع کنید.

لیست کامل و جامع خطاهای سروو دلتا

در این قسمت ابتدا لیست خطاهایی که به شما نمایش داده می شود و توضیحات هر خطا را برای شما بیان می کنیم. سپس روش چک کردن و عملیات رفع عیب و در نهایت شیوه پاک کردن خطا در تنظیمات سروو دلتا را توضیح خواهیم داد.

خطای AL001

توضیح خطا: این خطا موقعی رخ می دهد که جریان بالاتر از 1.5 برابر مقدار حداکثر جریان لحظه موتور باشد. بنابراین اسم این خطا در سروو دلتا، خطای جریان بالاست.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
خروجی درایو اتصال کوتاه شده است سیم بندی اتصالات بین موتور و درایو را چک کنید. ضمنا وجود اتصال کوتاه در سیم یا کابل قدرت موتور را هم بررسی کنید. اتصال کوتاه را رفع کرده و از کنتاکتور بین درایو و موتور استفاده نکنید.
سیم بندی موتور مشکل دارد مراحل سیم کشی را موقع اتصال موتور به درایو چک کنید که درست باشند طبق دفترچه راهنما دوباره سیم کشی کنید
IGBT مشکل دارد دما هیت سینک غیر عادی است با فروشنده یا شرکت دلتا تماس بگیرید
تنظیمات پارامتر کنترل خطا دارد چک کنید که مقادیر تنظیمات بیشتر از حالت پیش فرض نباشد تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید و سپس تدریجی مقادیر را تنظیم کنید
دستورات غیر منطقی چک کنید که دستورات ارسال شده برای زمان شتاب منطقی باشد از فیلتر یا دستورات منطقی استفاده کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

خطای AL002

توضیح خطا: ولتاژ مدار اصلی از مقدار مجاز بالاتر است به همین دلیل به آن خطای ولتاژ بالا در خطاهای سروو دلتا می گویند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ولتاژ ورودی مدار اصلی بیشتر از مقدار مجاز تعریف شده است با ولت متر چک کنید که ولتاژ ورودی مدار اصلی در محدوده مقدار ولتاژ کاری حد مجاز باشد برای رفع خطا از تنظیم کننده ولتاژ سریالی استفاده کنید و روی منبع تغذیه جریان مناسب اعمال کنید
ورودی جریان برق مشکل دارد یا از سیستم برق مشکل دار استفاده شده است از ولت متر استفاده کنید و مطمئن شوید که سیستم جریان برق با ویژگی های مدنظر تنظیم باشد برای رفع خطا از تنظیم کننده ولتاژ سریالی استفاده کنید و روی منبع تغذیه جریان مناسب اعمال کنید
سخت افزار درایو سروو آسیب دیده است از ولت متر استفاده کنید که حتما ولتاژ ورودی مدار اصلی در محدود ولتاژ کاری مجاز است ولی هنوز خطا نشان می دهد عیب را به نماینده یا شرکت دلتا گزارش دهید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

خطا AL003

توضیح خطا: ولتاژ مدار اصلی از مقدار مجاز پایینتر است به همین دلیل به آن خطای ولتاژ پایین در خطاهای سروو دلتا می گویند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ولتاژ ورودی مدار اصلی کمتر از مقدار مجاز تعریف شده است چک کنید که حتما سیم ولتاژ ورودی مدار اصلی درست باشد سیم کشی ولتاژ ورودی را دوباره انجام دهید
منبع تغذیه برای مدار اصلی وجود ندارد با ولت متر چک کنید که ولتاژ مدار اصلی نرمال هست یا خیر پاور سوئیچ را چک کنید
ورودی برق مشکل دارد با ولت متر چک کنید که مشخصات سیستم برق با ویژگی های فعلی مچ باشد روی منبع تغذیه درست یا آداپتور سریالی اعمال کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از اینکه ولتاژ به مقدار نرمال برسد پاک خواهد شد.

AL004 خطا

توضیح خطا: موتور استفاده شده با درایو همخوانی ندارد. به این خطا، خطای ترکیب اشتباه موتور با درایو هم می گویند

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
انکدر آسیب دیده است انکدر مشکل دارد موتور را عوض کنید
انکدر شل شده کانکتور انکدر را چک کنید موتور را دوباره نصب کنید
ترکیب موتور با درایو درست نیست از موتور درست استفاده کنید موتور را تعویض کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: میدان مغناطیسی موتور نرمال نیست. موتور را روشن خاموش کنید خطا پاک می شود.

AL005

توضیح خطا: عملکرد کنترل ولتاژ برگشتی مشکل دارد که به آن خطای ولتاژ برگشتی هم می گویند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
مقاومت Regenerative متصل نیست یا خیلی پایین است اتصال مقاومت Regenerative را چک کنید مقاومت Regenerative را دوباره وصل کنید یا مقدار آن را دوباره محاسبه کنید
برای مواقعی که مقاومت Regenerative در حال استفاده نیست پارامتر P1-53 روی صفر تنظیم نشده است چک کنید که حتما روی صفر تنظیم شده باشد پارامتر گفته شده را برای مواقعی که مقاومت Regenerative در حال استفاده نیست روی عدد صفر تنظیم کنید
تنظیمات پارامتر اشتباه است مقادیر پارامترهای P1-52 و P1-53 را چک کنید تنظیمات را به شکل درست ریست کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL006

توضیح خطا: موتور و درایو دچار اضافه بار شده اند به همین دلیل به آن خطای اضافه بار هم گفته می شود.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
بار درایو بیش از حد مجاز است و به شکل پیوسته و بیش از حد استفاده می شود پارامتر P0-02 را روی عدد 11 تنظیم کنید و ببینید که میانگین گشتاور برحسب درصد همیشه بالای 100% هست یا خیر ظرفیت موتور را بیشتر کنید یا اینکه بار روی درایو را کم کنید
تنظیمات پارامتر سیستم کنترلی اشتباه است اول لرزه های مکانیکی را چک کنید که وجود دارد یا خیر. سپس ثابت شتاب یا کاهش سرعت را چک کنید که روی خیلی سریع باشد مقدار gain value مدار کنترلی را تنظیم کنید. سپس زمان accel/decel را کم کنید.
سیم بندی موتور و انکدر اشتباه است سیم بندی U, V و W و انکدر را چک کنید سیم بندی را درست کنید
انکدر موتور آسیب دیده است درایو را برای تعمیرات به نمایندگی بفرستید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL007

توضیح خطا: سرعت خطای موتور از حد مجاز بیشتر است به همین دلیل به آن خطای سرعت بیش از حد مجاز هم می گویند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
فرمان سرعت غیر منطقی است چک کنید که سیگنال یا ولتاژ آنالوگ غیر عادی نباشد از فرمان های منطقی استفاده کنید یا از فیلتر کمک بگیرید تا دستورات منطقی باشند
پارامترها به درستی تنظیم نشده اند چک کنید ببینید که مقدار پارامتر P2-34 خیلی پایین است یا خیر پارامتر P2-34 را به درستی تنظیم کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL008

توضیح خطا: فرکانس ورودی دستور پالس بیشتر از مقدار حد مجاز رابط کاربری سخت افزار است که به آن خطای دستور پالس غیر طبیعی هم می گویند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
فرکانس دستور پالس از مقدار حد مجاز فرکانس ورودی بیشتر است از آشکارساز کمک بگیرید و ببینید که آیا فرکانس ورودی بیشتر از حد مجاز هست یا خیر فرکانس پالس ورودی را تنظیم کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL009

توضیح خطا: در فرمان کنترل موقعیت انحراف بیش از حد رخ داده است که به آن خطای انحراف بیش از حد فرمان کنترل موقعیت می گویند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
پارامتر P2-35 خیلی کم است مقدار تنظیم شده پارامتر گفته شده را چک کنید مقدار پارامتر را بیشتر کنید
مقدار ضریب تقویت خیلی کم است چک کنید که این مقدار درست باشد مقدر ضریب تقویت را دوباره تنظیم کنید
حد گشتاور خیلی پایین است مقدار حد گشتاور را چک کنید مقدار حد گشتاور را تنظیم کنید
بار خارجی بیش از حد است بار خارجی را چک کنید بار خارجی را کم کنید یا ضریب تقویت ظرفیت موتور را ارزیابی کنید
نسبت E-gear درست نیست نسبت پارامترهای P1-44 و P1-45 را چک کنید نسبت گفته شده را به درستی تنظیم کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

 AL011

توضیح خطا: خطا مربوط به انکودر یا انکدر است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
سیم بندی انکدر مشکل دارد چک کنید که سیم بندی دقیقا مطابق با دستورالعمل داده شده در دفترچه راهنما باشد سیم بندی را درست کنید
انکدر شل شده است انکدر درایو CN2 و انکدر را چک کنید دوباره انکدر را نصب کنید
اتصال انکدر خوب نیست ارتباط بین CN2 و درایو و انکدر سروو موتور شل شده یا خیر سیم ها را دوباره وصل کنید
انکدر آسیب دیده است چک کنید که موتور آسیب ندیده باشد موتور را عوض کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: با یکبار روشن خاموش کردن موتور خطا پاک می شود.

AL012

توضیح خطا: این خطا مربوط به تنظیمات الکتریسیته است که مقدار تنظیمی از حد مجاز فراتر رفته است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
کنتاکت ورودی آنالوگ به اشتباه روی صفر تنظیم شده است چک کنید که ولتاژ کنتاکت ورودی آنالوگ همان مقدار ولتاژ گراند باشد کنتاکت ورودی آنالوگ را به درستی گراند کنید
دستگاه تشخیص آسیب دیده منبع تغذیه را ریست کنید اگر باز هم خطا هست مشکل را با نمایندگی مطرح کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از برداشتن سیم های CN1 و انجام تنظیمات، خطا پاک می شود.

AL013

توضیح خطا: این خطا مربوط به توقف اضطراری است وقتی دکمه توقف اضطراری را فشار می دهید.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
شستی توقف اضطراری زده شده چک کنید که دکمه توقف اضطراری فعال باشد دکمه توقف اضطراری را فعال کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: این خطا با خاموش کردن DI.EMGS به طور اتوماتیک پاک می شود.

AL014

این خطا مربوط به سوئیچ محدود کننده چپ گرد است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
سوئیچ محدود کننده چپ گرد فعال شده چک کنید که این سوئیچ فعال شده یا خیر سویئچ محدوده کننده چپ گرد را فعال کنید
سیستم سروو پایدار نیست پارامتر کنترل و نسبت اینرسی را چک کنید پارامتر را دوباره تنظیم کنید یا اینکه ظرفیت موتور را چک کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: با روشن شدن DI.ARST یا خاموش کردن سروو خطا پاک می شود. موقعی که موتور برعکس کار کند هم خطا پاک خواهد شد.

AL015

توضیح خطا: این خطا مربوط به سوئیچ محدود کننده راستگرد است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
سوئیچ محدود کننده راست گرد فعال شده چک کنید که این سوئیچ فعال شده یا خیر سویئچ محدوده کننده راست گرد را فعال کنید
سیستم سروو پایدار نیست پارامتر کنترل و نسبت اینرسی را چک کنید پارامتر را دوباره تنظیم کنید یا اینکه ظرفیت موتور را چک کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: با روشن شدن DI.ARST یا خاموش کردن سروو خطا پاک می شود. موقعی که موتور برعکس کار کند هم خطا پاک خواهد شد.

AL016

توضیح خطا: این خطا بخاطر دمای بالای IGBT ایجاد شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
بار درایو بیش از حد مجاز است یا اینکه به شکل پیوسته بیش از حد از آن استفاده شده چک کنید ببینید بخاطر اضافه بار این مشکل پیش آمده یا بخاطر اضافه جریان موتور است ظرفیت موتور را بیشتر کنید یا اینکه بار وارد شده را کم کنید
خروجی درایو اتصال کوتاه شده سیم بندی خروجی درایو را چک کنید سیم بندی را درست کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL017

این خطا مربوط به حافظه است و زمانی ایجاد می شود که DSP به EEPROM دسترسی پیدا می کند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
DSP به EEPROM دسترسی پیدا کرده کلید SHIFT روی پنل را نشان دهید تا EXGAB را نشان دهد که X= 1,2,3
G= گروه کدهای پارامتر
AB= هگزادسیمال پارامتراگر E320A نشان می دهد یعنی پارامتر P2-10 است و اگر E3610 نشان می دهد یعنی پارامتر P6-16 است؛ لطفا پارامتر را چک کنید
خطا وقتی رخ می دهد که یکی از پارامترها بیشتر از حد مجاز است پس بعد از تنظیم پارامترها، دستگاه را یکبار روشن خاموش کنید.
خطا هنگام کارکرد طبیعی رخ می دهد یعنی خطا موقع نوشتن پارامتر رخ می دهد و با DI.ARST خطا پاک می شود
پارامتر مخفی نرمال نیست دکمه SHIFT روی پنل را فشار دهید و عبارت E100X را نشان می دهد خطا موقع ریست کردن پارامتر رخ می دهد. تنظیم درایو اشتباه است پس نوع درست درایو را تنظیم کنید.
دیتا داخل ROM آسیب دیده دکمه SHIFT روی پنل را فشار دهید و عبارت E1001 را نشان می دهد خطا وقتی رخ می دهد که سروو دلتا روشن است و معمولا بخاطر اینکه دیتا داخل ROM آسیب دیده یا دیتایی در ROM نباشد رخ می دهد. این مشکل را به نمایندگی گزارش دهید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: اگر خطا رخ داده ریست کردن پارامتر حتما باید انجام شد و سروو دلتا باید دوباره روشن شود. اگر در حین کار کردن دستگاه این خطا رخ می دهد با روشن کردن DI.ARST خطا را پاک کنید.

AL018

توضیح خطا: این خطا مربوط به خروجی انکدر است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
انکدر مشکل دارد و باعث سیگنال خروجی غیر عادی شده رکوردهای مشکل دار (P4-00~P4-05) را چک کنید. چک کنید ببیند که هشدار در خطای انکدر وجود دارد یا خیر (AL011, AL024,AL025,AL026) اقدامات رفع خطا مربوط به خطاهای AL011,AL024,AL025,AL026 را انجام دهید
پالس خروجی از حد مجاز سخت افزار فراتر رفته است ببینید شرایط زیر برقرار هست یا خیر:

P1-76 < speed motor یا

پارامترهای شرایط گفته شده را درست کنید:
P1-76 > speed motor یا

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL019

توضیح خطا: این خطا مربوط به ارتباطات سریال از نوع RS-232/485 است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
پارامتر ارتباطی درست تنظیم نشده مقدار پارامتر ارتباطی را چک کنید مقدار پارامتر را درست تنظیم کنید
آدرس ارتباطی درست نیست آدرس ارتباطی را چک کنید آدرس را درست تنظیم کنید
مقدار ارتباط درست نیست مقدار در دسترس را چک کنید مقدار را به درستی تنظیم کنید

 

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL020

توضیح خطا: این خطا بخاطر خارج شدن از محدوده زمانی ارتباطات سریال از نوع RS-232/485 ایجاد شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
پارامتر time-out درست تنظیم نشده تنظیمات پارامتر را چک کنید مقدار پارامتر را درست تنظیم کنید
خیلی وقت است که درایو دستور ارتباطی دریافت نکرده کابل ارتباطی را چک کنید که شل نشده باشد یا پاره نشده باشد سیم کشی را درست کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL022

توضیح خطا: تغذیه مدار اصلی فاز ندارد. در واقع فقط یک فاز در مدار تغذیه اصلی قرار دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
تغذیه مدار اصلی نرمال نیست چک کنید که کابل برق RST شل نشده یا به برق وصل باشد. این خطا موقعی رخ می دهد که کابل برق برای سروو درایو زیر 1.5 کیلوووات به سه فاز وصل نشده باشد. کابل برق برای سروو درایو 2 کیلوواتی به تک فاز وصل نشده باشد. چک کنید که حتما به برق وصل باشد. اگر باز هم خطا همچنان هست با نمایندگی تماس بگیرید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL023

توضیح خطا: این خطا مربوط به اخطار اولیه اضافه بار است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
هشدار اولیه در مورد اضافه بار 1-    چک کنید که سروو دلتا در شرایط اضافه بار در حال استفاده است یا خیر

2-    چک کنید که مقدار پارامتر P1-56 خیلی کم است یا خیر

1-    اقدامات اصلاحی مربوط به خطای AL006 را انجام دهید.

2-    مقدار پارامتر P1-56 را بیشتر کنید. یا مقدار پارامتر را بیشتر از 100 کنید و خطای اضافه بار را غیر فعال کنید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL025

توضیح خطا: این خطا بخاطر انکدر داخلی است. حافظه داخلی انکدر و شمارنده داخلی مشکل دارند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
انکدر داخلی مشکل دارد 1-    سروو به درستی گراند شده باشد

2-    کابل انکدر از منبع تغذیه جدا شده یا خیر یا اینکه مدار جریان خیلی زیاد از تداخل جلوگیری می کند یا خیر

3-    چک کنید که حتما از کابل های حفاظ دار یا شیلد دار در سیم کشی انکدر استفاده شده باشد

1-    کانکتور UVW (رنگ سبز) را به هیت سینک سروو درایو وصل کنید

2-    چک کنید که کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا جدا نشده باشد

3-    از شبکه شیلد دار استفاده کنید.

4-    اگر باز هم مشکل ادامه داشت با نمایندگی تماس بگیرید

وقتی دستگاه را روشن می کنید موتور کار می کند که بخاطر اینرسی مکانیکی یا علل دیگر است وقتی دستگاه روشن است مطمئن شوید که شفت موتور ثابته و کار نمی کند وقتی دستگاه روشن است مطمئن شوید که شفت موتور ثابته و کار نمی کند

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL024

توضیح خطا: این خطا مربوط به میدان مغناطیسی ابتدایی انکدر است. سیگنال میدان مغناطیسی انکدر U,V,W مشکل دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
میدان مغناطیسی ابتدایی انکدر است. سیگنال میدان مغناطیسی انکدر U,V,W مشکل دارد. 1-    ارت کردن سروو موتور باید به درستی انجام شده باشد.

2-    کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا برای جلوگیری از تداخل جدا شده یا خیر

3-    از کابل های شیلد دار در سیم کشی انکدر استفاده شده باشد

اگر باز هم خطا ادامه دارد با نمایندگی تماس بگیرید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL026

توضیح خطا: داده های داخلی انکدر قابل اطمینان نیست. خطای داده داخلی 3 بار پشت سر هم دیده شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
انکدر مشکل دارد. خطای داده داخلی 3 بار پشت سر هم دیده شده است. 1-    ارت کردن سروو موتور باید به درستی انجام شده باشد.

2-    کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا برای جلوگیری از تداخل جدا شده یا خیر

3-    از کابل های شیلد دار در سیم کشی انکدر استفاده شده باشد

1-    کانکتور UVW (رنگ سبز) را به هیت سینک سروو درایو وصل کنید

2-    چک کنید که کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا جدا نشده باشد

3-    لطفا از شبکه شیلد دار استفاده کنید.

4-    اگر باز هم خطا ادامه داشت با نمایندگی تماس بگیرید.

 

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL027

توضیح خطا: این خطا مربوط به بخش داخلی موتور است. ریست داخلی انکدر مشکل دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ریست داخلی انکدر مشکل دارد 1-    چک کنید که ارت گذاری سروو درست انجام شده باشد.

2-    چک کنید که کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا جدا نشده باشد تا از تداخل جلوگیری شود

3-    چک کنید حتما از کابل های شیلد دار در سیم کشی انکدر استفاده شده باشد

1-    کانکتور UVW (رنگ سبز) را به هیت سینک سروو درایو وصل کنید

2-    چک کنید که کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا جدا نشده باشد

3-    لطفا از شبکه شیلد دار استفاده کنید.

اگر باز هم خطا ادامه داشت با نمایندگی تماس بگیرید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL028

توضیح خطا: ولتاژ انکدر درست نیست یا بخش داخلی انکدر مشکل دارد. مدار شارژ کننده سروو درایو برداشته شده و ولتاژ باتری بیشتر از مقدار تعیین شده یعنی 3.8 ولت بوده یا سیگنال انکدر مشکل دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ولتاژ باتری خیلی زیاد است 1-    حتما چک کنید که مدر شارژ کننده در سروو درایو باشد

2-    چک کنید که باتری درست نصب شده باشد

طبق دستورالعمل اضافه ولتاژ عمل کرده و اقدامات لازم را انجام دهید.
بخش داخلی انکدر مشکل دارد. 1-    چک کنید که نوع انکدر استاندارد و درست باشد

2-    چک کنید که ارت کردن سروو درست انجام شده باشد

3-    برای جلوگیری از تداخل چک کنید که کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا جدا نشده باشد

4-    چک کنید که حتما از کابل های شیلد دار در سیم کشی انکدر استفاده شده باشد

1-    اگر باز هم خطا وجود دارد با نمایندگی تماس بگیرید

2-    کانکتور UVW که سبز رنگ است را به هیت سینک سروو درایو وصل کنید

3-    چک کنید که کابل انکدر از منبع تغذیه یا مدار جریان بالا جدا نشده باشد

4-    از شبکه شیلد دار استفاده کنید و اگر باز هم مشکل رفع نشد با نمایندگی تماس بگیرید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL029

توضیح خطا: خطای کد خاکستری؛ موقعیت استاندارد مشکل دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
موقعیت استاندارد مشکل دارد. دوباره روشن کنید تا موتور شروع به کار کند و ببینید که دوباره همان هشدار را می بینید یا خیر اگر باز هم خطا را دیدید انکدر را عوض کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL030

توضیح خطا: خطا مربوط به حفاظت موتور و خرابی آن است. موتور به گشتاور P1-57 می رسد و از زمان ست شده با P1-58 هم فراتر می رود.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
حفاظت موتور مشکل دارد 1-    چک کنید که P1-57 فعال باشد

2-    چک کنید که مقدار تنظیم شده برای P1-57 خیلی کم و زمان ست شده با P1-58 خیلی کوتاه است یا خیر

1-    اگر به اشتباه فعال شده باشد این خطا را خوهید دید پس P1-57 را روی صفر تنظیم کنید

2-    طبق میزان گشتاور مناسب، اگر مقدار عددی خیلی کم باشد این خطا را خواهید دید و اگر هم خیلی زیاد باشد، عملکرد حفاظتی مختل خواهد شد.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL031

توضیح خطا: سیم بندی برق موتور لاین U, V, W و GND مشکل دارد یا ارتباط بین این دو قطع شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
سیم بندی های گفته شده یا درست نیست یا اینکه ارتباط سیمی قطع شده است. تشخیص وجود این ارتباط و وجود مشکل در آن با فعال سازی P2-65 Bit 9 انجام می شود که به طور پیش فرض غیر فعال است. چک کنید ببینید که آیا U, V و W موتور وصل هستند یا اینکه ارتباط قطع شده است طبق دفترچه راهنما سیم بندی را درست کنید و حتما ارت گذاری را انجام دهید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL034

توضیح خطا: این خطا نشان دهنده وجود مشکل در ارتباط داخلی انکدر است که یا ارتباط داخلی انکدر استاندارد یا نوع دیگری از انکدر مشکل دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ارتباط داخلی انکدر مشکل دارد 1-    ارتباط داخلی انکدر استاندارد چک شود

2-    ارتباط داخلی مدل های دیگر انکدر چک شوند

باتری را مجددا سیم بندی کنید و پس از آن یکبار دستگاه را خاموش و روشن کنید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL035

توضیح خطا: این خطا به خاطر این است که دمای انکدر از محدوده حفاظتی و مجاز فراتر رفته است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
دمای انکدر از حد مجاز بالاتر رفته است، معمولا بالاتر از 105 درجه تنظیمات را چک کنید و مقدار P0-02 را به 120 تغییر دهید تا دما را نشان دهد 1-    دفع گرما را بهتر کنید یا بار کاری را کمتر کنید. دما باید کمتر از 100 درجه باشد.

2-    اگر دمای انکدر بالاتر از دما موتور یعنی 30 درجه است، با نمایندگی تماس بگیرید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: دمای سنسور موتور باید به زیر 100 درجه برسد و خطا هم بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، پاک می شود.

AL040

توضیح خطا: این خطا مربوط به زمانی است که در کنترل موقعیت حلقه بسته انحراف خیلی زیادی رخ دهد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
انحراف بیش از حد در کنترل موقعیت حلقه بسته 1-    چک کنید که مقدار عددی P1-73 خیلی کم است یا خیر

2-    چک کنید کانکتور شل نشده باشد یا در ارتباط سایر مکانیسم ها مشکلی پیش نیامده باشد

1-    مقدار عددی P1-73 را بیشتر کنید

2-    چک کنید که اتصال به خوبی انجام شده باشد

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL041

توضیح خطا: ارتباط CN5 (انکدر) مختل شده یا قطع شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ارتباط مقیاس خطی قطع شده است ارتباط مقیاس خطی را چک کنید دوباره این ارتباط را چک کنید که آیا مشکل رفع شده یا خیر

 

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL042

توضیح خطا: این خطا مربوط به ولتاژ ورودی آنالوگ است که معمولا زمانی رخ می دهد که این ولتاژ بیشتر از مقدار تنظیم شده P1-83 باشد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
مقدار ولتاژ ورودی آنالوگ از مقدار تنظیم شده P1-83 بیشتر است چک کنید که آیا میزان ولتاژ ورودی آنالوگ خیلی زیاد است یا خیر همه ولتاژهای ورودی آنالوگ را چک کنید و ببینید که آیا مشکلی در رابطه با منابع دستورات سرعت آنالوگ وجود دارد یا خیر

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود.

AL044

توضیح خطا: وقتی در درایو سروو اضافه بار وجود داشته باشد همچین خطایی می بینید که احتمالا باعث کنترل حرکتی غیر نرمال مثل PR یا E-Cam شود.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
اضافه بار روی درایو سروو مقدار P2-66 Bit4 را به عدد یک تغییر دهید تا این خطا را نمایش ندهد

 

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: مقدار P2-66 Bit4 را به عدد یک تغییر دهید و یکبار سروو درایو را خاموش روشن کنید.

AL045

توضیح خطا: وقتی نسبت E-gear در سروو به اشتباه تنظیم شده باشد این خطا را خواهید دید که در محدوده 1/50 ~ 25600 است. در این وضعیت وقتی سروو درایو را روشن کنید همچین خطایی می بینید.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
نسبت E-gear به اشتباه تنظیم شده و بنابراین موقع روشن کردن سروو درایو همچین خطایی نشان می دهد حتما چک کنید که نسبت گفته شده در محدوده ای که بالا گفتیم قرار داشته باشد اگر در این محدوده نیست به این رنج برسانید و یکبار سروو درایو را خاموش روشن کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: وقتی مقدار پارامتر به محدوده گفته شده برسد خطا از تنظیمات پاک خواهد شد.

AL060

توضیح خطا: این خطا مربوط به موقعیت مطلق است که احتمالا به خاطر کاهش ولتاژ باتری یا نقص در منبع تغذیه و یا از دست رفتن رکوردهای داخلی انکدر رخ می دهد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ولتاژ باتری کمتر از حد مجاز است چک کنید که ولتاژ باتری به زیر 2.8 ولت نرسیده باشد بعد از تعویض باتری، دوباره آن را در جای درست قرار دهید.
باتری که تحت کنترل سروو درایو هست موقعی که خاموش بوده تعویض کرده اید باتری که تحت کنترل سروو درایو هست موقعی که خاموش است، تعویض نکنید یا برندارید باتری را دوباره در جای خود قرار دهید
بعد از فعالسازی عملکرد مطلق، شروع شدن تنظیم مطلق کامل نشده است 1-    باتری را نصب کنید

2-    سیم کشی بین باتری و کابل برق سروو درایو را چک کنید

3-    سیم کشی انکدر را چک کنید

باتری را دوباره جا بزنید
اتصال باتری مدار تغذیه خوب نیست 1-    سیم بندی انکدر را چک کنید

2-    سیم کشی بین پک باتری و کابل برق سروو درایو را چک کنید

1-    سیم کشی باتری و منبع تغذیه به باتری را درست کنید یا دوباره سیم کشی کنید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL061

توضیح خطا: این خطا بخاطر کمبود ولتاژ در انکدر رخ می دهد که در واقع ولتاژ کمتر از حد مجاز توصیه شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
کاهش ولتاژ باتری به کمتر از حد مجاز 1-    چک کنید که ولتاژ باتری روی پنل کمتر از 3.1 ولت نباشد

2-    ولتاژ باتری را اندازه بگیرید که حتما بیشتر از 3.1 ولت باشد

وقتی باتری به برق وصل است، باتری را عوض نکنید، باتری که تحت کنترل سروو درایو است. بعد از اینکه باتری را تعویض کنید، خطای AL061 هم اتوماتیک پاک خواهد شد.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: باتری را عوض کنید، خطای AL061 هم اتوماتیک پاک خواهد شد.

AL062

توضیح خطا: جریان انکدر بیشتر از حد مجاز شده که باید در محدوده بین 32768- و 32767+ باشد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
فاصله کاری از حدی که انکدر بتواند رکورد کند بیشتر است چک کنید که حتما فاصله کاری در محدوده بین 32768- و 32767+ باشد. انکدر را دوباره در جای خود قرار دهید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL067

توضیح خطا: این خطا مربوط به دمای انکدر است که از حد هشدار فراتر رفته ولی هنوز در محدوده حفاظتی است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
دمای انکدر از حد هشدار فراتر رفته ولی هنوز در محدوده حفاظتی بین 85 تا 100 درجه قرار دارد تنظیمات را چک کنید که حتما مقدار P0-02 تنظیم باشد تا دما را نمایش دهد 1-    پخش شدن و دف گرما را بهبود دهید یا بار کاری را کمتر کنید تا دما به زیر 100 درجه برسد

2-    اگر دمای انکدر از دمای موتور بیشتر شده، بیشتر از 30 درجه، با نمایندگی تماس بگیرید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL068

توضیح خطا: داده Absolute که توسط I/O انتقال یافته مشکل دارد. موقع خواندن موقعیت استاندارد با DIO توالی مشکل دارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
خطای توالی 1-    سوئیچ OFF DI ABSQ باید تا زمانی که ABSR خاموش است، خاموش بماند. خوانش توالی I/O را درست کنید
زمان خوانش تمام شده چک کنید که زمان بین روشن کردن DO ABSR و روشن کردن ABSQ بیشتر از 200 میلی ثانیه نشود بعد از روشن کردن DO ABSR، خوانش DO ABSD و روشن کردن DI ABSQ باید کمتر از 200 میلی ثانیه طول بکشد تا سروو درایو متوجه شود که خوانش تمام شده است

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL069

توضیح خطا: این خطا مربوط به استفاده از موتور اشتباه است که در آن موتور افزایشی یا اینکریمنتال اجازه فعالسازی عملکرد مطلق را ندارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
موتور افزایشی امکان فعالسازی عملکرد مطلق را ندارد 1-    چک کنید که موتور افزایشی است یا انکدر مطلق است

2-    پارامتر P2-69 را چک کنید

اگر کاربر به دنبال عملکرد مطلق است، موتور مطلق را انتخاب کنید در غیر این صورت مقدار پارامتر P2-69 را روی صفر تنظیم کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: پارامتر P2-69 را روی صفر تنظیم کنید و یکبار سروو درایو را خاموش و روشن کنید.

AL06A

توضیح خطا: مقداردهی مختصات مطلق انجام نشده و به همین دلیل این خطا رخ داده که شاید بخاطر این است که موتور برای اولین بار استفاده شده یا اینکه باتری به صورت خشک کار کرده اما باتری جدید جایگزین شده است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
موتور برای اولین بار استفاده شده یا اینکه باتری به صورت خشک کار کرده اما باتری جدید جایگزین شده است. چک کنید که مقدار دهی برای مختصات مطلق انجام گرفته یا خیر مقدار دهی اولیه برای مختصات مطلق را انجام دهید

AL070

توضیح خطا: این خطا بخاطر این است که که انکودر دستوری که از سمت سروو درایو ارسال شده را تکمیل نمی کند. به عبارت دیگر سروو درایو به طور کامل بارکد را داخل انکدر رایت نکرده (Write) یا اینکه انکدر دستوری که از سمت سروو درایو ارسال شده را تکمیل نمی کند.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
موتور برای اولین بار استفاده شده یا اینکه باتری به صورت خشک کار کرده اما باتری جدید جایگزین شده است. چک کنید که مقدار دهی برای مختصات مطلق انجام گرفته یا خیر مقدار دهی اولیه برای مختصات مطلق را انجام دهید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: بعد از یکبار روشن خاموش کردن دستگاه، خطا پاک می شود.

AL083

توضیح خطا: این خطا مربوط به جریان بیش از حد خروجی های سروو درایو است. وقتی جریان خروجی از سروو درایو بیشتر از مقدار و سطح تنظیمی باشد، این خطا را خواهید دید که باعث حفاظت از IGBT می شود و نمی گذارد که IGBT بخاطر جریان بیش از حد بسوزد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
کابل UVW دچار اتصال کوتاه شده است وضعیت کابل برق موتور و کابل متصل کننده را چک کنید و ببینید که سیم فلزی لخت شده یا AWG پاره شده یا خیر که سبب شده کابل UVW اتصال کوتاه پیدا کند از کابل UVW جدید استفاده کنید و جلوی بیرون زدن بخش رسانای فلزی را بگیرید تا اتصال کوتاه رخ ندهد
سیم کشی موتور اشتباه است 1-    اگر از کابل های استانداردی که توسط شرکت دلتا توصیه شده استفاده نکنید چنین مشکلی پیش می آید پس چک کنید که توالی سیم کشی کابل UVW درست باشد

2-    چک کنید که موقع اتصال UVW از سروو به موتور، فاز داشته باشید یا مشکلی در این قسمت نباشد

لطفا دوباره سیم کشی کنید
اختلال در سیگنال آنالوگ (GND) از سروو درایو چک کنید که سیگنال آنالوگ GND با سایر سیگنال ها اشتباه گفته نشده باشد دوباره سیم کشی کنید. دقت کنید که سیگنال آنالوگ GND را نمی توان با بقیه سیگنال ها پایدار کرد

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL085

توضیح خطا: این خطا وقتی رخ می دهد که مقاومت احیا کننده اشتباه انتخاب کنید یا اینکه به مقاومت خارجی احیا کننده وصل نباشد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
مقاومت احیا کننده اشتباه انتخاب شده یا اینکه به مقاومت خارجی احیا کننده وصل نیست.

 

اتصال مقاومت احیا کننده را چک کنید مقدار مقاومت احیا کننده را دوباره محاسبه کنید و مقدار P1-52 و P1-53 را درست تنظیم کنید. اگر باز هم مشکل رفع نشد با نمایندگی تماس بگیرید.
وقتی مقاومت احیا کننده در حال استفاده نیست، پارامتر P1-53 روی عدد صفر تنظیم نشده چک کنید که پارامتر P1-53 مقاومت احیا کننده روی صفر تنظیم شده باشدس مقاومت احیا کننده هر زمان که در حال استفاده نیست، پارامتر P1-53 را روی صفر تنظیم کنید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL095

توضیح خطا: این خطا مربوط به زمانی است که سروو درایو به مقاومت احیا کننده خارجی وصل نشده باشد. این هشدار فقط برای 5.5 کیلووات و 7.5 کیلووات است.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ورودی ظرفیت مقاومت احیا کننده بیشتر از صفر است و سروو درایو به مقاومت احیا کننده خارجی وصل نمی شود 1-    اول از همه چک کنید که سروو درایو به مقاومت احیا کننده وصل باشد

2-    سپس چک کید که مقدار P1-53 معادل با صفر باشد

1-    اگر قصد استفاده از ترمز احیا کننده استفاده کنید به مقاومت احیا کننده خارجی وصل کرده و سپس چک کنید که مقدار P1-53 درست باشد

2-    اگر نمی خواهید از ترمز احیا کننده استفاده کنید مقدار P1-53 را صفر بگیرید

3-    اگر با وجود دو راه حل گفته شده باز هم مشکل حل نشد با نمایندگی تماس بگیرید

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: سیگنال DI. ARST را روشن کنید تا خطا پاک شود یا درایو ریستارت گردد.

AL099

توضیح خطا: این خطا مربوط به آپگرید فریمور DSP است. در واقع زمانی که EEPROM بعد از آپگرید فریمور ریست نشود چنین خطایی را می بینید. این خطا موقعی رفع می شود که اول از همه مقدار P2-08 را روی 30 تنظیم کنید و سپس مقدار P2-08 را روی 28 تنظیم کنید در نهایت درایو را یکبار خاموش روشن کنید.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
آپگرید فریمور DSP چک کنید که فریمور آپگرید شده باشد اول از همه مقدار P2-08 را روی عدد 30 تنظیم کنید سپس P2-08 را روی عدد 28 تنظیم کنید. بعد از اینکه یکبار دستگاه را روشن خاموش کنید هشدار رفع خواهد شد

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: اول از همه مقدار P2-08 را روی عدد 30 تنظیم کنید سپس P2-08 را روی عدد 28 تنظیم کنید. بعد از اینکه یکبار دستگاه را روشن خاموش کنید هشدار رفع خواهد شد

AL111

توضیح خطا: این خطا بخاطر CANopen SDO است که جریان بیش از حد را می گیرد. در واقع هنگامی که SDO Rx جلوی جریان بیش از حد را می گیرد این اتفاق رخ می دهد (بیش از دو SDO در یک میلی ثانیه دریافت می کند).

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
SDO Rx بیش از دو SDO در یک میلی ثانیه دریافت می کند چک کنید که سروو درایو بیش از یک SDO در یک میلی ثانیه دریافت می کند یا ارسال می کند یا خیر نود یا 0x6040 را ریست کنید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: نود یا 0x6040 را ریست کنید.

AL112

توضیح خطا: این خطا بخاطر CANopen PDO است که جریان بیش از حد را می گیرد. در واقع هنگامی که PDO Rx جلوی جریان بیش از حد را می گیرد این اتفاق رخ می دهد (بیش از دو PDO یکسان از COBID در یک میلی ثانیه دریافت می کند).

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
PDO Rx بیش از دو PDO از COBID را در یک میلی ثانیه دریافت می کند چک کنید که سروو درایو بیش از یک PDO در یک میلی ثانیه دریافت می کند یا ارسال می کند یا خیر نود یا 0x6040 را ریست کنید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: نود یا 0x6040 را ریست کنید.

AL121

توضیح خطا: این خطا مربوط به خطای ایندکس موقع دسترسی به CANopen PDO است. در واقع ایندکس خاصی در پیام وجود ندارد.

علت ها شیوه چک کردن اقدامات رفع خطا
ایندکس خاصی در پیام نیست چک کنید که ایندکس ورودی PDO موقعی که PDO در حال دریافت یا ارسال است، تغییر کرده یا خیر نود یا 0x6040 را ریست کنید.

نحوه پاک کردن خطا در تنظیمات: نود یا 0x6040 را ریست کنید.

جمع بندی مطالب

گاهی ممکن است در حین کار با خطاهای سروو دلتا مواجه شوید. برخی از علت های آن شامل کاهش ولتاژ باتری بیش از حد مجاز، سیم کشی اشتباه موتور، نبود موقعیت استاندارد، نرمال نبودن پارامتر مخفی و… است. همچنین امکان دارد خروجی درایو وتصل شده کوتاه شده باشد و خطای AL016 را به شما نمایش دهد. اگر خطا های دیگری در سروو دلتا مشاهده کردید، می توانید جهت رفع آن به جزئیات مقاله توجه کنید یا با کارشناسان ما در آزند اتوماسیون تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *